სცადე მარტივად დამატება

განცხადების განთავსება ასე მარტივი არასოდეს ყოფილა

დამატება