ბოლოს დამატებული

განცხადების განთავსება ასე მარტივი არასოდეს ყოფილა